Dofinansowania - Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.
Fabryka Narzędzi Glob Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowania technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów”.
Projekt POIR.02.03.02-24-0048/20 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowację dla MŚP.
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów. Efektem realizacji projektu będzie m.in. poprawiona wydajność procesu pakowania produktu.

Wartość całego projektu: 492 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 340 000,00 PLN
Planowany czas realizacji projektu: od 01.06.2021 r. do 30.09.2022 r.
img
Fabryka Narzędzi Glob Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Opracowania nowej technologii ostrzenia ciągłego taśmy przeznaczonej na noże taśmowe”.
Projekt POR.02.03.02-24-0023/19 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowację dla MŚP.
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest opracowanie technologii ostrzenia ciągłego taśmy przeznaczonej na noże taśmowe (w metrażu) w celu uzyskania zakładanych parametrów taśmy, będącej efektem usługi badawczo-rozwojowej. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu będzie technologia pozwalająca uzyskać parametry ostrzonej taśmy, w tym ustalenie typoszeregu wymiarowanego gotowych produktów.

Wartość całego projektu: 83 640,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 57 800,00 PLN
Planowany czas realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.
www.mapadotacji.gov.pl
img
Na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Bon na innowacje” pt. „Opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów.”
Pobierz protokół
na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa polegająca na opracowaniu technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów.
Pobierz zapytanie
Fabryka Narzędzi Glob Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II ” Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
Celem projektu będzie uruchomienie produkcji nowego produktu - taśmowego przenośnika narciarskiego SKI CONVEYOR MK. I.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacji produktowej, tj. wprowadzenie do produkcji i do sprzedaży nowego produktu, a co za tym idzie, nastąpi zwiększenie wolumenu sprzedaży, czego efektem będzie wzrost przychodów, zwiększenie zatrudnienia oraz ugruntowanie na rynku pozycji firmy jako producenta wysokiej jakości sprzętu sportowego.
Całkowita wartość projektu: 571 458,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 162 610,00 PLN
img
Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania taśmowego przenośnika narciarskiego na rynek ukraiński, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. na rynku ukraińskim.
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN
img
Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”
Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania taśmowego przenośnika narciarskiego na rynek rosyjski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.
W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. na rynku rosyjskim.
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN
img
Na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Bon na innowacje” pt. „Opracowania nowej technologii ostrzenia ciągłego taśmy przeznaczonej na noże taśmowe.”
Pobierz protokół
Na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Bon na innowacje” pt. „Opracowanie technologii powlekania produktu (brzeszczota) dla uzyskania zakładanych parametrów ochrony antykorozyjnej, estetyki produktu oraz jakości jego powierzchni.”
Pobierz protokół
img

img

na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa w postaci opracowania technologii ostrzenia ciągłego taśmy przeznaczonej na noże taśmowe (ostrzenie w metrażu) w celu uzyskania zakładanych parametrów.
Pobierz zapytanie
na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo – rozwojowa polegająca na opracowaniu technologii powlekania produktu (brzeszczota) dla uzyskania zakładanych parametrów ochrony antykorozyjnej, estetyki produktu oraz jakości jego powierzchni.
Pobierz zapytanie
Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. opracowuje nowy produkt w postaci platformy do snowtubingu SKI KIDS MK.II.

Projekt POIR.02.03.02-24-0001/18-00 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Program współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci w postaci taśmowego przenośnika narciarskiego oraz zjeżdżalni dla dzieci i młodzieży SKI KIDS MK.II.
Zaletą nowego produktu będzie m.in. większy poziom bezpieczeństwa i komfortu dla użytkowników (dzieci i młodzieży) oraz możliwość lokalizacji w dowolnych warunkach terenowych, również na terenach płaskich.
W efekcie na rynek zostanie wprowadzony nowy, innowacyjny i konkurencyjny produkt.

Wartość całego projektu: 350.550,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 242.250,00 zł

Planowany czas realizacji projektu: od 2.07.2018 r. do 28.06.2019 r.
img
Informacja z dnia 2.01.2018 r. o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 20.12.2017 roku.
Pobierz informację
Wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz protokół
Opracowanie nowego produktu (wyrobu) w postaci nowej konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego oraz zjeżdżalni dla dzieci i młodzieży SKI KIDS MK.II
Pobierz list
List intencyjny firmy VELVET - dotyczący noży taśmowych.
Pobierz list
List intencyjny firmy ISOROC - dotyczący noży taśmowych.
Pobierz list
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz protokół
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz protokół
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz protokół
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz protokół
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz zapytanie
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz zapytanie
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz zapytanie
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz zapytanie
Dostarczenie elementów niezbędnych do wykonania prototypu (konstrukcji taśmowego przenośnika narciarskiego). Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Pobierz zapytanie
wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz protokółwybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz protokółna wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz zapytaniena wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz zapytanieFabryka Narzędzi GLOB opracowała nowy produkt w postaci taśmowego przenośnika narciarskiego SKI CONVEYOR MK.I.

Projekt POIR.02.03.02-24-0024/15 dofinansowany w ramch Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Program współfinansowany ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci przeno¶nika narciarskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 269 490 złwybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz protokółna wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP“.
Pobierz zapytanieimg
problem

Masz problem z doborem narzędzi?

Nasi doradcy pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami