Przewód prosty poliuretanowy - Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o.