Jeżeli posiadasz konto na fnglob.pl
zaloguj się!Producent
Urządzenie
Numer seryjny
Data zakupu
Nazwa dystrybutora
Numer Faktury
Skan dokumentu sprzedaży

Dane rejestrującego
Imię*
Nazwisko*
Nazwa firmy
Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
NIP
Telefon*
Email*

W celu otworzenie konta na fnglob podaj hasło
Utworzenie konta nie jest obowiązkowe.
Hasło
Powtórz hasło
* Zapoznałem/am/ się i akceptuję regulamin.
* „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez fnglob.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) Zostałem/am/ poinformowany/a/, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia, a także że podanie przeze mnie powyższych danych osobowych jest dobrowolne”.
Wyrażam zgodę na wielokrotne otrzymywanie informacji handlowych, związanych w szczególności z działalnością lub z ofertą handlową Fabryki Narzędzi GLOB Sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204 z późn. zm.).
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Fabrykę Narzędzi GLOB sp. z o.o. adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur elektronicznych jest adres używany w systemie sklepu internetowego.Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Copyright © 2006 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone fnglob.pl